Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.


De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (in de volksmond kortweg VVD) is een conservatief-liberale politieke partij in Nederland.

Algemeen.
De VVD wordt vaak beschouwd als een economisch liberale partij anders dan de sociaalliberale Democraten 66 (D66) waar het mee samengaat in een liberale fractie in het Europees Parlement.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 kreeg de VVD de meeste stemmen, wat resulteerde in het verkrijgen van 41 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Mark Rutte is sinds 31 mei 2006 de partijleider van de VVD en minister-president sinds 14 oktober 2010. De fractievoorzitter in de Eerste Kamer is Annemarie Jorritsma, de huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer is Halbe Zijlstra. VVD-lid Ankie Broekers-Knol is voorzitter van de Eerste Kamer. Hans van Baalen is de delegatieleider in het Europees Parlement.

Geschiedenis.
Op 24 januari 1948 werd in Amsterdam de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) opgericht. Het heeft lang geduurd voordat de liberalen die van huis uit individualistisch zijn, zich wisten te verenigen in een landelijke partijorganisatie. Er hadden sinds 1885 met de oprichting van Liberale Unie heel wat afsplitsingen en naamsveranderingen plaatsgevonden. De VVD zou uiteindelijk ontstaan door een fusie van de Partij van de Vrijheid (PvdV) en het Comité-Oud. Het Comité-Oud bestond uit ontevreden leden van de Vrijzinnig Democratische Bond, die samen met de SDAP in 1946 opging in de Partij van de Arbeid. Pieter Oud (de voorzitter van Comité-Oud) was echter van mening dat de PvdA te veel een sociaaldemocratische koers op wilde en stapte samen met een aantal leden in 1947 uit de PvdA. Bij het kiezen van een naam voor de VVD, werd bewust afgezien van de term ‘liberaal’, omdat dit te veel negatieve associaties opriep. In de Tweede Wereldoorlog werd liberalisme namelijk in verband gebracht met de economische crisis en werkloosheid uit de jaren 30. Toch plaatste de VVD zichzelf ideologisch wel meteen in de liberale traditie, met een grote nadruk op vrijheid van het individu.

Links:
VVD website.
Verkiezingsprogramma.
Wikipedia.